EL PRODUCTE

Crush to Save® està realitzat per un equip d’enginyers que han ideat un producte fiable, robust, lleuger, eficient i econòmic, que permet realitzar la funció d’aixafar ampolles amb les màximes garanties i el mínim esforç; per tal de reduir espai, transport i temps.

Una tendència existent en el mercat.

La tendència de les marques envasadores és de dissenyar envasos, que un cop utilitzats, permeten ser compactats.

Però per la naturalesa dels envasos molt cops es fa difícil o impossible compactar-los de manera manual.

Així Crush to Save® recull aquesta tendència per tal de donar solució i aportar una millora en l’acció de reciclar ampolles.

Estem davant d’un producte que crea tendència i que soluciona els problemes d’espai, en els pisos, cases, bars, etc. cada cop més reduïts i on hi cal optimitzar al màxim l’espai.

A més a més, és d’un alt interès social ja que optimitza els serveis de recollida selectiva. Millora la capacitat d’un contenidor groc, en unes 3 vegades respecte la capacitat habitual.

VÍDEO